Сіздің аймақ - Алматы?
Иә    
+7(727)237-77-77
info@kaztranscom.kz
Сіздің аймақ - Алматы?
Иә    
 конфигуратор

Акционерлер үшін ақпарат

 

06 января 2021

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «KazTransCom»:
 
Подробнее по ссылке: https://www.kaztranscom.kz/ru/page/show/78

 

 

26 мамыр 2020

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да сақтау шарттарына сәйкес ақшалай қаражатты орналастыру туралы хабарлама https://www.kaztranscom.kz/public/kaz26.06.2020.pdf 

 

27 Сәуір 2020

 "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да сақтау шарттарына сәйкес ақшалай қаражатты орналастыру туралы хабарлама   https://www.kaztranscom.kz/public/270420kaz.pdf

 

 

17 Сәуір 2020

 "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-да сақтау шарттарына сәйкес ақшалай қаражатты орналастыру туралы хабарлама   https://www.kaztranscom.kz/public/202004kaz.pdf

 

 

22 қазан 2019

АО -  "KazTransCom" АҚ акционерлерiнің кезекті тыс Жалпы жиналысының өткiзiлетiндiгi туралы хабарлама:

https://www.kaztranscom.kz/public/201910.pdf 

 

 

08 қырқуек  наурыз 2019

АО -  "KazTransCom" АҚ акционерлерiнің кезекті тыс Жалпы жиналысының өткiзiлетiндiгi туралы хабарлама:

https://www.kaztranscom.kz/public/092019.pdf

 

 

15 сәуiр наурыз 2019

Депозит талаптарында ақша қаражаттарын орналастыру туралы хабарлама: https://www.kaztranscom.kz/public/092019.pdf 

 

 

08 сәуiр наурыз 2019

Дивидендтердi төлеу туралы ақпарат: https://www.kaztranscom.kz/public/67.pdf

 

 

06 наурыз 2019

Акционерлерге арналған ақпарат: https://www.kaztranscom.kz/public/zayavka2019.pdf

 

 

 

 

16 қазан 2018

 

«KazTransCom» АҚ акционерлерінің кезектен тыс өтетін жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарлама

 

«KazTransCom» АҚ (Бұдан әрі - Қоғам), Қоғамның атқарушы мекемесінің орналасқан жері: Алматы қ-сы, Радостовец к-сі, Жамбыл к-сінің қиылысы, 69/204а, бүгінгі күнмен Қоғам акционерлеріне Қоғамның Директорлар Кеңесінің шақыруымен көзбе-көз дауыс беру жолымен өтетін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілуі туралы хабарлайды.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс өтетін жалпы жиналысы 2018 жылдың «14» қараша сағат 11:00 -де мына мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ-сы, Радостовец/Жамбыл к-лері, 69/204а. Акционерлердің тіркелу уақытының басталуы: 10:40 минут.

Акционерлердің кезектен тыс өтетін жалпы жиналысында қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін құру күні Директорлар Кеңесімен 2018 жылдың «12» қараша белгіленген.

 

 

Қоғамның Директорлар Кеңесімен қалыптастырылған күн тәртібі:

 

Қоғам Директорлар Кеңесінің мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату.

Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сонымен қатар сыйақылардың және өз міндеттерін орындау үшін Директорлар Кеңесінің мүшелеріне төленетін өтемақылардың мөлшерін және оларды төлеу шарттарын анықтау.

 

Акционерлердің кезектен тыс өтетін жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі мәліметтермен мына мекен-жай бойынша танысуға болады: 050009, Алматы қ-сы, Радостовец к-сі, Жамбыл к-сінің қиылысы, 69/204а, байл. телефоны: +7/727/ 2701 558.

Кворум жоқ болған жағдайда, акционерлердің қайталанған кезектен тыс өтетін жалпы жиналысы 2018 жылдың «15» қараша сағ. 11:00 - де мына мекен-жай бойынша өтеді: Алматы қ-сы, Радостовец к-сі, Жамбыл к-сінің қиылысы, 69/204а.

 

 

 
11 қазан 2017

Нотариустағы депозиттік шартқа сәйкес қаражат орналастыру туралы

хабарлама

 

             Осы арқылы «KazTransCom» Акционерлік Қоғамы (бұдан ары - Қоғам), Қоғам атқарушы органының орналасқан жері: Алматы қ., Радостовец к-сі, Жамбыл к-нің қиылысы 69/204а, Қоғам акционерлерін 2017 жылдың 08 маусым жұмыс күнінің соныңа орай (17:00) 2016 екінші жартыжылдың қорытындылары бойынша Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша және де  2017 жылдың 09 маусым жұмыс күнінің соныңа орай (17:00) 2016 екінші жартыжылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидент төлеуге арналған қаражат жеке нотариус, 2005 жылдың 13 № 0000014 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін,  Г.Б. Аюхановада, адресі Алматы қ-сы, Родостовец к-сі, 42 үй, байланыс телефоны:  8(727) 379-39-97, депозит шарттарына сәйкес орналастырылғанын хабарлайды. 

 

 
 
 1 маусым 2017
«KazTransCom» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы хабарлама

Осы арқылы «KazTransCom» акционерлік қоғамы (бұдан ары - Қоғам), Қоғам атқарушы органының орналасқан жері: Алматы қ., Радостовец к-сі, Жамбыл к-нің қиылысы 69/204а, 29.05.2017 ж. Қоғам акционерлері №1 акционерлердің жылдық жалпы жиналысында Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:
1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері: «KazTransСom» АҚ, Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ., Радостовец к-сі, Жамбыл көш. қиыл., 69/204А үй, СТН 1508 0000 0329, IBAN KZ109261802109337005, «Казкоммерцбанк» АҚ АФ-дағы, БСК KZKOKZKX, БСН 960340000405;
2) Дивиденд төленетін кезең: 2016 ж. екінші жартыжылдық қорытындылары бойынша;
3) Бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері: 30.01 теңге;
4) Дивиденд төлеу басталатын күні: Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер бойынша төлемдер толық жасалған жағдайда, 2017 жылдың 09 маусымнан бастап;
5) Дивиденттер төлеу тәртібі мен нысаны: Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғамның басым акциялары бойынша дивидендтер бойынша төлемдер толық жасалғаннан кейін, қолма-қол ақшалай және қолма-қол ақшасыз есеп айырысу;
Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі құнды қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінің негізінде жасалды 2017ж.24.05-дағы жағдай бойынша («Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеуіші» АҚ).
 
 
«KazTransCom» АҚ басым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу бастамасы туралы Хабарлама

Осы арқылы «KazTransCom» акционерлік Қоғамы (Бұдан ары – Қоғам), Қоғам атқарушы органының орналасқан жері: Алматы қ., Радостовец к-сі, Жамбыл көш. қиыл., 69/204а Қоғам акционерлеріне «KazTransCom» АҚ басым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу бастамасы туралы хабарлайды.
6) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері: «KazTransСom» АҚ, Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ., Радостовец к-сі, Жамбыл көш. қиыл., 69/204А үй, СТН 1508 0000 0329, IBAN KZ109261802109337005, «Казкоммерцбанк» АҚ АФ-дағы, БСК KZKOKZKX, БСН 960340000405;
7) Дивидендтер төленетін кезең: 2016 ж. екінші жартыжылдық қорытындылары бойынша;
8) Бір басым акцияға есеп айырысқандағы дивиденд мөлшері: 30.01 теңге;
9) Дивидендтерді төлеудің басталған күні: 2017 жылғы «08» маусым;
10) Төлем төлеу тәртібі мен нысаны: қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз есеп айырысу;
11) Төленетін дивидендтердің жалпы саны: 3 172 477 теңге.

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі құнды қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінің негізінде жасалды 2017ж.24.05-дағы жағдай бойынша («Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеуіші» АҚ).
 
 
 
 
 
3 қараша 2016
«KazTransCom» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы хабарлама

Осы арқылы «KazTransCom» акционерлік қоғамы (бұдан ары — Қоғам), Қоғам атқарушы органының орналасқан жері: Алматы қ., Радостовец к-сі, Жамбыл к-нің қиылысы 69/204а, 20.10.2016 ж. Қоғам акционерлерін № 3 акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды:

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері: «KazTransСom» АҚ, Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ., Радостовец к-сі, Жамбыл көш. қиыл., 69/204А үй, СТН 1508 0000 0329, IBAN KZ109261802109337005, «Казкоммерцбанк» АҚ АФ-дағы, БСК KZKOKZKX, БСН 960340000405;
2) Дивиденд төленетін кезең: 2016 жылдың алғашқы жартысы бойынша;
3) Бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері: 17,82 (он жеті теңге, сексен екі тиын) теңге;
4) Дивиденд төлеу басталатын күні: Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер бойынша төлемдер толық жасалған жағдайда, 2016 жылдың 04 қарашасынан бастап;
5) Дивиденттер төлеу тәртібі мен нысаны: Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер бойынша төлемдер толық жасалғаннан кейін, қолма-қол, ақшалай және қолма-қол, ақшасыз есеп айырысу;

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі құнды қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінің негізінде жасалды 2016ж.17.10-дағы жағдай бойынша («Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеуіші» АҚ).

3 қараша 2016
Нотариустағы депозиттік шартқа сәйкес қаражат орналастыру туралы хабарлама
Осы арқылы «KazTransCom» Акционерлік Қоғамы (бұдан ары - Қоғам), Қоғам атқарушы органының орналасқан жері: Алматы қ., Радостовец к-сі, Жамбыл к-нің қиылысы 69/204а, Қоғам акционерлерін 2016 жылдың 03 қараша жұмыс күнінің соныңа орай (17:00) 2016 жартыжылдың қорытындылары бойынша Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидент төлеуге арналған қаражат жеке нотариус, 2005 жылдың 13 № 0000014 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін,  Г.Б. Аюхановада, адресі Алматы қ-сы, Родостовец к-сі, 42 үй, байланыс телефоны:  8(727) 379-39-97, депозит шарттарына сәйкес орналастырылатынын хабарлайды.  
26 қазан 2016
«KazTransCom» АҚ басым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу бастамасы туралы Хабарлама

Осы арқылы «KazTransCom» акционерлік Қоғамы (Бұдан ары — Қоғам), Қоғам атқарушы органының орналасқан жері: Алматы қ., Радостовец к-сі, Жамбыл көш. қиыл., 69/204а Қоғам акционерлеріне «KazTransCom» АҚ басым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу бастамасы туралы хабарлайды.

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері: «KazTransСom» АҚ, Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ., Радостовец к-сі, Жамбыл көш. қиыл., 69/204А үй, СТН 1508 0000 0329, IBAN KZ109261802109337005, «Казкоммерцбанк» АҚ АФ-дағы, БСК KZKOKZKX, БСН 960340000405;
2) Дивидендтер төленетін кезең: 2016 жартыжылдық қорытындылары бойынша;
3) Бір басым акцияға есеп айырысқандағы дивиденд мөлшері: 20 (жиырма) теңге;
4) Дивидендтерді төлеудің басталған күні: 2016 жылғы «03» қараша;
5) Төлем төлеу тәртібі мен нысаны: қолма-қол, ақшамен және қолма-қол, ақшасыз есеп айырысу;
6) Төленетін дивидендтердің жалпы саны: 2 114 280 теңге.

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі құнды қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінің негізінде жасалды 2016ж.17.10-дағы жағдай бойынша («Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеуіші» АҚ).

7 қазан 2016
Нотариустағы депозиттік шартқа сәйкес қаражат орналастыру туралы хабарламаға түзету

«KazTransCom» АҚ, атқарушы органның орналасу мекен-жайы: Алматы қ-сы, Радостовец, Жамбыл көш қ-сы. 69/204а үй (бұдан әрі-Қоғам), Қоғам акционерлерін 2016 жылдың 07 қазанындағы «Казахстанская Правда» газетінің № 192 (28318) басылымында жарияланған, ақпаратқа өзгерістер енгізілгені туралы және Қоғамның артықшылықты акциялар бойынша дивидент төлеуге арналған қаражат жеке нотариус, 2005 жылдың 13 мамырында Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі берген, № 0000014 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет етеін, Г. Б. Аюхановада, адресі Алматы қ-сы, Родостовец к-сі, 42 үй, байланыс телефоны: 8(727)379-39-97, депозит шартында орналасқан нақты кезеңінің өзгергені туралы хабарлайды.

Осыған орай, Қоғам 2012 жылдан бастап 2015 жылдар аралығында Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидент төлеуге арналған қаражат жеке нотариус, 2005 жылдың 13 мамырында Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі берген, № 0000014 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет етеін, Г. Б. Аюхановада, адресі Алматы қ-сы, Родостовец к-сі, 42 үй, байланыс телефоны: 8(727)379-39-97, депозит шартында орналасқан нақты кезеңінің өзгергені туралы хабарлайды.